A weboldalon sütiket (cookies) használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A honlap további használatával Ön hozzájárulását adja a sütik használatához. Tudjon meg többet az oldalon használt sütikről.

Üdvözlünk a Biblia Szövetség Egyesületnél! Kövess Facebookon facebook 161, iratkozz fel RSS-re feed1, olvasd német de flag1 vagy angol EN Flag1 nyelvű összefoglalóinkat!

www.bibliaszov.hu

Programok

Események nem találhatóak

Visszatekintés az eltelt 30 évre

homlokzati2Kedves Ünneplő Testvérek!

„Új szellemben ünnepelte május elsejét az ország” – írta a rendszerváltás évében, 1989-ben a magyar sajtó.
Egyvalamiről ugyan nem adott hírt, Isten magyarországi népe számára mégis jelentős esemény volt, hogy május 1-jén a Budapest-Kálvin téri református egyház gyülekezeti termében megalakult a Biblia Szövetség.
Az ezt megelőző években azok a hívő lelkipásztorok és szolgáló emberek, akik számára Isten igéje feltétlen tekintély volt, mind gyakrabban fejezték ki vágyukat a szervezett és nevesített országos lelki munka bővítésére. Sokaknak fájt Isten népének szétszórtsága, az egységes tanítás és az egészséges keresztyén irodalom szűkössége. Számosan szorgalmazták például a bibliaiskola-szerű tanító szolgálat beindítását.

A többhónapos lelkes előkészítés után ezeknek a céloknak a megvalósulása került reális közelségbe május elsején. Az ország különböző helységeiből érkezetteket Asztalos Zoltán köszöntötte, igemagyarázattal Borbély Béla, a volt Bethánia CE Szövetség egykori utazó titkára szolgált, Sipos Ete Álmos beszámolt az előkészítő eseményekről, ismertette a megalakítandó egyesület célját, alapszabály-tervezetét, ifj. Alföldy-Boruss Dezső pedig a hitvallás-tervezetet mutatta be.
Ezt követően – a számos hozzászólás, javaslat után – a több mint másfélszáz résztvevő jelentős többsége (pontosan százötvenen) a hivatalos megalakulás mellett voksolt. Megválasztották a tizenöt tagú vezetőséget, azon belül pedig az elnökséget, Borbély Bélát elnöknek, Asztalos Zoltánt alelnöknek, Sipos Ete Álmost titkárnak.
A Biblia Szövetség létrejöttéről a sajtóban a Reformátusok Lapja adott hírt olvasói levél formájában, majd a folyóirat munkatársai készítettek egy hosszabb interjút az elnökség két tagjával, amely Mit akar a Biblia-Szövetség? címmel jelent meg 1989. júniusában.
Az egyesület tagságát több, az ország területén élő és szolgáló, illetve egymástól hangsúlyaiban bizonyos mértékig eltérő kegyességi irányzat képviselői alkotják.

Mindez három évtizede történt, és a Biblia Szövetség azóta jelentős utat tett meg.
Megalakulásunkkor a biblikus evangélizációt, az egyház megújulásának és lelki építésének folyamatos munkálását, az ébredés népének összefogását és lelki-erkölcsi megújítását, illetve a hívők aktív gyülekezeti szolgálatának szorgalmazását tűztük zászlónkra. Az ébresztő-tanítói-őrállói szolgálatot azóta is igyekszünk hűségesen végezni.
Engedjék meg, hogy most néhány percig hálás szívvel lapozgassunk harminc éves történelemkönyvünkben!

Megalakulásunkat követően azonnal számtalan szolgálati lehetőséget nyitott számunka az Úr:
- Például a Debrecen-Nagytemplomi evangélizációs napokat,
- vagy a kárpátaljai evangélizációs heteket lelkipásztorok és laikus igehirdetők szolgálatával,
- illetve a magyarországi körzetek megszervezését, ahol ma is rendszeresen tartunk csendesnapokat, bibliaórákat, és ezek a testvéri találkozások aktív helyszínei is. Külön is hálás szívvel említjük a ceglédi, celldömölki, debreceni, gyulai, hajdúböszörményi, lengyeli, mátészalkai, miskolci, noszvaji, nyékládházi, nyíregyházi, pasaréti, pesti és természetesen, a péceli körzeti programok helyszíneit és hűséges vezetőit, szolgálóit.

Az eltelt három évtizedben változatos programot kínáló nyári csendesheteket, napokat szervezhettünk minden korosztálynak.
- A ma már húszas-harmincas éveiben járó fiatalok közül bizonyosan sokan emlékeznek hálás szívvel a tápiószelei agyagozás, a fociderbik, a vanyarci bazaltmező, az Anna-forrás árnyas lankái mellett a bibliai örömhírre, a játékosan bemutatott tanulságos történetekre.
- A kenus táborokban kötött barátságok, a Lajta, a Rába hűsítő habjai, a vadregényes Túr és Tisza és az izgalmas Duna is csak kísérő emléke a maradandó bibliai üzenetnek, közös beszélgetéseknek, éneklésnek.
- Az állami gondoskodás alatt élő és nehéz sorsú kisleányoknak szervezett csendeshetekkel talán más módon nem is helyettesíthető lehetőséget adott Isten, hogy a társadalom peremére került gyermekeket hívogassuk az evangéliummal.
- A kerékpáros táborok, ifjúsági szilveszterek és csendesnapok is a megtérést és hitbeli megerősítést munkáló rendezvények lehettek.
- Immár közel egy évtizede a harminc év feletti korosztályhoz tartozó, egyedülálló fiúknak és lányoknak rendszeres találkozást, táborozást, szilvesztert szervezhettünk.
- A teológusok, pedagógusok, orvosok, teremtéskutatók rendszeresen megszervezett konferenciáin a szakmai kérdésekre keressük a biblikus válaszokat.
Máskor tudományos igényű teológiai konferenciákon neves külföldi előadók tanítottak bennünket, mint például R. C. Sproul, Carsten Peter Thide és Bernhard Kaiser professzorok, Brian Boyd lekész és még sokan mások.
- Hálásan emlékezünk a családos és házaspári csendeshetekre és a ma is sok áldást jelentő péceli családi napokra.
- Minden évben lehetőséget kaptunk országos és régiós csendesnapok és csendeshetek szervezésére, ahol Isten igéje a meghatározó program, de a testvéri találkozások is a hívő emberek közösségét erősítik. Minden ilyen rendezvény lehetőség a megtérésre vagy a hitben való előre lépésre is.
- Az Úr adta különleges kiváltság lett számunkra, hogy egy évtizedig rendszeresen szolgálhattunk az evangéliummal Nagybecskereken, a Vajdaságban élők között.
- Az évek során számos segítséget kaptunk Észak-Írországból, a Kells-i gyülekezettől. A szoros testvéri kapcsolat legnagyobb nyertesi fiataljaink lettek, akik ezen a nyáron is Kells-ben szolgálhattak.
- A Biblia Szövetségben szolgálóknak lelki felkészítését a tavaszi és nyári képzési programok segítik.
- A Biblia Szövetség a megalakulásával hivatalossá tette a már korábban elindított hathetes bibliaiskolai tanfolyamokat, amit 1998-ban emeltszintű, kétszemeszteres bibliaiskolával is bővítettünk. Ezen kívül számos vidéki és budapesti tanfolyamot is indíthattunk, négy éve pedig alapfokú bibliaiskolánk kétéves képzéssel, havi egy-egy szombati napon várja az érdeklődő hallgatókat. Az eltelt évek alatt közel 3000 személy vett részt a bibliaiskolai tanfolyamok valamelyikén.
- A bibliaiskolát az egyesületünk tagjai alapította Országos Bibliaiskola Alapítvány támogatja.
- Tanítói, hitmélyítő szolgálatunkhoz tartozik az 1995. januárjában indított Fontos kérdések sorozatunk, ami már megközelíti a kétszáz előadást. A nők számára szervezett előadás-sorozat 1997-től folyamatos. 1989-től évente négyszer jelentetjük meg Biblia és Gyülekezet folyóiratunkat és számos kiadványt is szerkesztünk, amit a Biblia Szövetség által 1994-ben alapított Ébredés Alapítvány segítségével adunk ki. Talán érdeklődésre számító adat, hogy a kiadó eddig közel száz önálló könyvet összesen mintegy 125 ezer példányban jelentetett meg.
- Az elmúlt közel két évtized az internetes elérhetőséget is biztosította számunkra, honlapunk hírforrás és a kapcsolattartás eszköze, amit lelkes önkéntesek fejlesztenek és üzemeltetnek.
- A Biblia Szövetség többször készített állásfoglalást fontos társadalmi-etikai, bibliai-teológiai kérdésekben, illetve Biblia- vagy keresztyénellenes jelenségekről, mint pl. II. János Pál pápának a debreceni református nagytemplomi látogatásáról, a pápai megigazulás-tanról, az ökumenikus chartáról, a diákok kötelező relaxációs gyakorlatáról, a szélsőséges karizmatikus megnyilvánulásokról, de foglalkoztunk a terhesség-megszakítás, a homoszexualitás, az alternatív gyógyászat kérdésével és a gender-programmal is.

A programszervezés, az adminisztráció zömében péceli központunk feladata. Itt végezzük a rendezvények előkészítését, konferenciák, csendeshetek, napok, táborok szervezését, az itt dolgozók feladata a kapcsolattartás a tagsággal, a hivatalos szervekkel, de a sajtóanyagok, kiadványok szerkesztése is itt történik.

A Biblia Szövetség számos hazai és külföldi egyházzal, evangéliumi egyesülettel működik együtt. Kölcsönös megbecsüléssel gondolunk egymásra, és segítjük társszervezeteink szolgálatát, mint pl. az Evangéliumot Minden Otthonba Alapítványt, a Magyar Református Presbiteri Szövetséget, a Molnár Mária Külmissziós Alapítványt, a Vasárnapi Iskolai Szövetséget, a Bibliai Házassággondozó Szolgálatot, de jó a kapcsolatunk a Bethánia CE Szövetséggel és az Evangélikusok Közössége az Evangéliumért tagjaival is.
Hálás szívvel említhetjük külföldi testvérszervezeteinket is, a londoni, az északír, a holland és német hívő keresztyéneket és szervezeteket, de szoros és testvéri a kapcsolat a német és svájci Biblia Szövetséggel, azaz a Bibelbund-dal, akikkel közösen alkotjuk a Nemzetközi Biblia Szövetséget.

Egyénenként hálásak vagyunk az Úr Jézus Krisztusnak, hogy evangéliumával megkeresett bennünket és megváltott az örök haláltól és elkészítette helyünket a mennyei otthonban. Hálásak, mert beleszült Isten népébe, a gyülekezetbe. De köszönjük a Biblia Szövetséget is, a ránk bízott feladatot, a testvéri szolgáló közösséget, anyagi gondoskodását, igéjének világos üzenetét és tanítását. Kiváltság számunkra, hogy BSz tagok lehetünk!

Az eltelt harminc esztendő bemutatására készítettünk egy 50 perces diasorozatot, amit az ebédszünetben, illetve a délutáni szabadprogramon az aulában folyamatosan vetíteni fogunk. Kérem, tekintsék meg ezt az összeállítást, ami bepillantást enged az Biblia Szövetség hétköznapjaiba és ünnepeibe, sokrétű tevékenységébe. Bizonyára sokan ismerik fel fiatalabb önmagukat, az Úrhoz költözött kedves szolgatársainkat, vezetőinket, s reméljük mindez még nagyobb hálára ébreszti majd szívüket!

A társadalmak ma jelentős változásokat élnek át. Amíg a 20. századról elmondható, hogy az emberi történelem eddig ismert, legellentmondásosabb korszaka volt, addig azt látjuk, hogy a 21. századot a biztosnak tűnő alapok látványos gyengülése, a gyökeres változtatási kísérletek jellemzik, amik az eddigi alapvető társadalmi együttélési szabályokat, erkölcsöt is át kívánják írni. A BSz viszont olyan biblikus-keresztyén értékeket képvisel, amik a társadalmi változásokkal sem veszítenek érvényességükből. Mivel az Egyesület munkája szilárd alapokon, Isten kijelentett igéjén nyugszik, nincs okunk attól tartani, hogy szolgálatunk fölösleges. Sőt, még inkább szükséges, hogy egyértelműbben képviseljük Krisztus evangéliumát ebben a gyökereitől megfosztott világban.
Tegyük ezt még nagyobb hűséggel, odaadással! Ebben segítsen minket Jézus Krisztus, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön!

Pécel, 2019. szeptember 21.

Biblia Szövetség Egyesület

(Felolvasta a BSz 30 hálaadó csendesnapon Kiss Andrea.)

Tájékoztatjuk honlapunk látogatóit, hogy a megjelent írásokhoz megszűnt a hozzászólás lehetősége. Kérjük szíves megértésüket!
(a Biblia Szövetség vezetősége)

Filmismertető

Szerelem (Amour)
2013. március 02. szombat
A provokatív témákat boncoló osztrák rendező, Michael Haneke legújabb filmje a Szerelem, szinte...
Éjfélkor Párizsban (Midnight in Paris)
2011. november 21. hétfő
színes, feliratos, spanyol-amerikai romantikus vígjáték, 94 perc, 2011 Az 1920-as évek irodalmi...
Anna Karenina
2013. január 29. kedd
A tavalyi Torontói Filmfesztivál egyik legjobban várt alkotása Joe Wright pazar ruhákat és...
A hatalom árnyékában (The Ides of March)
2012. január 27. péntek
színes, feliratos, amerikai filmdráma, 101 perc, 2011 Hazai bemutató: 2012. január 26. A...
A segítség (The Help)
2011. november 11. péntek
színes, feliratos, amerikai-indiai-emirátusokbeli filmdráma,146 perc, 2011 A film káprázatos...
Csúcshatás (Limitless)
2011. április 18. hétfő
(színes, feliratos, amerikai akcióthriller, 105 perc, 2011)  A Csúcshatás lehetne sokkal...
Rendíthetetlen
2015. február 06. péntek
Laura Hillenbrand Rendíthetetlen című bestsellerének egyik legnagyobb...
Melankólia (Melancholia)
2011. október 27. csütörtök
színes, feliratos, dán-svéd-francia-német-olasz filmdráma, 136 perc, 2011Felnőtteknek!Hazai...
Skyfall
2012. október 27. szombat
A legújabb James Bond film igazi sztárparádé. A 007-es ügynök-sorozat 50. születésnapját nem...
Prometheus
2012. szeptember 29. szombat
színes, magyarul beszélő amerikai sci-fi, 126 perc, 201216 éven felülieknek DVD-n megjelenik:...

Könyvismertető

Társtaláló
2012. december 13. csütörtök
Egy fiú, aki 18 évesen lemondott az addig bevett szokásként gyakorolt randevúzgatásról, 5 évvel...
Egy guru halála
2013. január 04. péntek
Az író a gyermekkora bemutatásával kezdi a könyvet, valós és tényszerű képet festve a...
Véletlenül milliárdos
2010. november 16. kedd
A közösségi háló (The Social Network) c. film bemutatójának másnapján tartotta...
Reflektorfényben a túlevés
2013. június 03. hétfő
„Isten a falánkságot (más szóval a túlevést) bűnnek tartja: 'Mert a dőzsölő és a falánk...
A viskó
2011. január 13. csütörtök
A Biblia Szövetség Fontos kérdések előadássorozatának...
Fűtő Róbert: Béküljünk ki! ...de hogyan?
2013. november 04. hétfő
A legtöbb keresztyén könyv azt mutatja be, hogy milyennek kellene lennie a jól működő keresztyén...
12 dolog, amit jó lett volna tudni az esküvőm előtt
2013. október 07. hétfő
A napokban olvastam egy cikket a magyarországi válások számáról. Megdöbbentő számadatok állnak...

Képek

Invalid RSS link or you're not allowed to read this Picasa gallery or album.

Cikkajánló Biblia és Gyülekezet folyóiratunkból

Gyermeknevelés - fegyelem és engedés

Ha Isten gyermekekkel ajándékozott meg, akkor azt a különleges missziói küldetést is adta, hogy a szeretet, gondoskodás, tanítás és nevelés nyelvén vigyük őket közelébe. A szülők gyermekeik iránti kapcsolatában is Isten lénye kell, hogy kiábrázolódjon.

A kisgyermek apját, anyját mindenhatónak gondolja, minden bújával-bajával hozzá szalad, az átélt szeretet, védelem, gondoskodás Isten tulajdonságait körvonalazza számára. A pozitív szülőélmények a későbbiekben jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy bizalommal várja a fentről jövő segítséget – immár a Mindenhatótól.

Mit jelent az Urat hordozni a családban?

Alapítsunk új egyházat?

A reformáció emléknapjához közeledve a protestáns egyházak felsorolják azokat az érveket, kritikai megjegyzéseket, amelyekkel igazolni akarják létjogosultságukat. Ilyenkor elhangzik az ún. nyugati (római), ill. keleti (bizánci) keresztyénség kritikája, azzal a magabiztossággal, amiből kitűnik, hogy mi, protestánsok különbek vagyunk.

A törvényt betöltötte

„Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem." (Mt 5,17)

Jézus Krisztus többször is tanított életének, szolgálatának céljáról. A hegyi beszéd nagy ívű gondolatai között a fenti ige világítja meg Krisztus jövetelének jelentőségét. Tanítása az újdonság erejével hatott hallgatóira, és a sokaság álmélkodott azon, mert „úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók".

Miként viszonyul Jézus és tanítása az ószövetségi törvényhez? Esetleg Jézus szokatlan gondolatai hatályon kívül helyezték a régi törvényt, és attól független, gyökerestől új tant és kegyességet léptettek életbe?

Lelki gyengeség - Isten közelségének hiánya

„Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az Ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek." (Jak 4,7-8) Arról olvastunk most, hogy valaki ellenáll az Ördögnek, és az elfut tőle.

Az 1956-os eseményekkel kapcsolatos filmet néztünk meg a családdal közösen. Megrázott bennünket, hogy a hősök elpusztultak a mérhetetlen túlerővel szemben, és ügyük is elveszett. Visszagondolva, milyen furcsa lenne úgy megrendezni ezt a filmet, hogy a fegyvertelen emberek elől a tankok „elszaladnak". Pedig itt és most hasonló biztatásról olvasunk: álljatok ellent, és az ellenség el fog futni! Milyen fantasztikus erő, óriási hatalom kellene ahhoz, hogy a túlerőben lévő ellenség elfusson.

Megtörtént?

Azok, akik évek óta olvassák az újságokat, nézik a tv műsorait, és hallgatják a rádióadásokat, egyre gyakrabban teszik fel azt a kérdést, hogy amiről ezekből értesülnek, az valóban megtörtént? Hiszen néhány nap múlva ugyanabból a hírforrásból az ijesztő hírek, hitelesnek tűnt történetek cáfolatával is rendszeresen találkoznak.

Valószínű, hogy a hírszerkesztők közül kevesen gondolnak arra, hogy ez a lassan megszokottá váló jelenség egyre bizonytalanabb légkört teremt a társadalomban, aminek következménye az a nagyon gyakran használt megállapítás, hogy ma már nem lehet hinni senkinek, illetve semmiféle ténynek.

Legjobb befektetés: a továbbadás

Tanúi és részesei vagyunk annak, hogy a szegénység és a gazdagság között egyre nagyobb szakadék tátong. Ezt a szakadékot áthidalandó, sok szegény ember mégis azt a látszatot igyekszik kelteni, mintha gazdag volna. Mindezidáig virágzott a hitelpiac, ami hozzásegítette a nincsteleneket ahhoz, hogy gazdagnak látszanak. Hasonlóan népszerűek a szerencsejátékok, ahol néhány tipp, vagy ügyes kártyaforgatás ígér gyors meggazdagodást. Alapvetően járja át korunkat ez a sóvárgás a többre, fényesebbre és korlátok nélküli szabadságra. Ezenközben arról sem hallgathatunk, hogy roppant lelki sötétség és erkölcsi nihil uralkodik a szívekben.

A találkozás öröme

A feltámadott Krisztussal való találkozás mindenkinek nagy örömöt jelentett. Az asszonyok „félelemmel és nagy örömmel" futottak, hogy megvigyék a feltámadás hírét a tanítványoknak. Amikor Jézus először megjelent az övéinek, „megörültek a tanítványok, hogy látják az Urat" (Jn 20,20). És azóta is minden Jézusban hívő embernek öröm, ha csendben őrá figyelhet, vele a hit által együtt lehet.

Emlékezz meg az útról!

„...emlékezzél meg az egész útról, a melyen hordozott téged az Úr, a te Istened!" (5Móz 8,2)

„Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük." (Mt 25,19)

Mindkét bibliai szakaszban számadásról van szó. Isten kegyelme, hogy időnként maga elé állít, és elszámoltat bennünket. Az adventi, karácsonyi, szilveszteri ünnepkörben több alkalom is kínálkozik arra, hogy az úrvacsorára készülve, számadást tehessünk. Ennek most csak egy fontos, keresztyén gyakorlatunkban mellőzött mozzanatára szeretném ráirányítani a figyelmet.

A hazaszeretet, mint kötelesség

A protestáns gondolkodók kimerítően tanítottak a nemzetről, a hazáról, és ezt mindig úgy tették, hogy közben felmutatták azt az isteni gondoskodó szeretetet és áldást, amit a bűnbe esett ember számára a haza ma is jelent.

Megtanulhatjuk tőlük, hogy a haza egyrészt közösség, ami szociális biztonságot nyújt: gondoskodást az elesett emberről, a rászorulóról, s emellett a nemzet tagjainak egymást építő közösségi kapcsolata is virágzik. De olyan különleges élettér is a haza, ahol az egyéniség kiteljesedhet. A haza védelmet is jelent a külső és belső veszéllyel szemben.

Mindezekkel Isten megakadályozta azt a tragédiát, hogy a bűneset miatt elszabadult indulatok után az emberiség történelme teljes káoszba süllyedjen. Készített tehát az Úr az embereknek hazát, olyat, amiben megtartott valamit abból, amit az Éden jelenthetett volna számukra.

A hiszékenység csapdái

Mai világunk egyre hangosabban, és egyre több mindent próbál eladni nekünk. Ha a tévét nézzük, vagy egy-egy napilapot olvasunk, (de még a keresztyén folyóiratokra, újságokra is igaz), hogy telis tele van nélkülözhetetlennek beállított árúk kínálatával. Mindig hangosabb reklámok özöne vesz minket körül a divat, a háztartás, az elektronika, a szórakozás és még inkább a gyógyászat témakörében. Egyre nehezebben tudunk ezek között eligazodni, és sokszor egy-egy kínálatnak be is ugrunk. Majd pedig vagy felfedezzük, hogy hitetés áldozatai lettünk, vagy nem, és az így szerzett nagyszerű cikkek, módszerek, életmódi tanácsok rabszolgáivá válunk; sőt apostolaivá lépünk elő. Sajnos, a keresztyén gyülekezetekben is gyakran találkozunk a legkülönbözőbb gyógyhatású csodaszerek elkötelezett apostolaival és terjesztőivel.

Szegénység a keresztyén gyülekezetekben

Hazánk lakosságának jelentős része küzd anyagi jellegű problémákkal. Kétségtelen, hogy a szegénység megjelent és egyre inkább jelen lesz közösségeinkben, gyülekezeteinkben is. Kell-e segítenünk az ilyen helyzetbe került hívő testvéreknek, rászoruló gyülekezeti tagoknak vagy a hozzánk forduló embereknek? – fogalmazódik meg sok emberben a kérdés. Tudjuk, hogy több gyülekezetben is működik szervezett gyülekezeti diakónia. Máshol azonban – nem feltétlenül az önzetlen keresztyéni szeretettől indíttatva, sokkal inkább a jelentős anyagi haszon reményében – szerveznek nyereségorientált szeretetszolgálati tevékenységet. Vagyis, a szeretetből fakadó diakónia csak álca, valójában a pénzhiány megoldására szolgáló erőfeszítés. Ennek, a nem szeretetből fakadó diakóniának egyetlen alternatívája az Úr iránti és a testvéri-felebaráti szeretetből fakadó szeretetszolgálat lehet, aminek mintáját a Szentírásban találjuk meg.

Reformátusok a nehéz időkben

(Megújulási kísérletek a magyarországi református egyházban a II. világháború után)

Az I. világháború és Trianon traumája után eszmélődő magyar reformátusság a misszió és evangélizáció végzésében kereste és látta a kibontakozás, a talpra állás legfontosabb eszközét, így ez a szolgálat különösképpen is fontos szerepet kapott az egyház életében. Ez részben sikerült is, ám alig múlt el néhány évtized, amikor ismét padlóra került az ország. A II. világháború szörnyűségei és az ezt követő időszak gazdasági-politikai válsága azonban újabb lendületet adott a korábbi kezdeményezéseknek, s ennek köszönhetően a felelős egyházi vezetőket ismét foglalkoztatni kezdte a belmissziói munka kérdése.

Ami karácsonyi igehirdetéseinkből kimarad

Legelőször le kell szögeznünk, hogy a címbeli kijelentés nem teológiai vád: nem rossz írásmagyarázókról és figyelmetlen igehirdetőkről lesz szó a későbbiekben. Nem hiba az, hogy karácsonykor nem arról szólunk, akire előadásom utal majd, hanem Jézus Krisztusról. Mert karácsony az ő ünnepe. Az Ige lett testté, halljunk tehát róla, a Krisztusról minél többet! Erre számít és készül a gyülekezet is, amikor beül a padokba. Csak a nagyapámtól hallott legátustörténet szereplője lepődött meg, amikor a maga számára felfedezte a nagy újdonságot. Felolvasta a karácsonyi történetet a jászolbölcsőről, a betlehemi pásztorokról és az angyalról: „... hirdetett nékik nagy örömet, mert született a megtartó, aki..." – és itt, a bibliaolvasás közben lapoznia kellett; s mivel összeragadtak a lapok, ezért többször ismételte: „született a megtartó, aki". Amíg végül, sikeres lapozás után diadalmasan megtalálta: – az Úr Krisztus!

Mi történt nagypénteken?

Ugyanarról az eseményről többféleképpen lehet beszámolni, attól függően, hogy mennyit lát és ért belőle az ember. Lehet egészen felszínesen is, lehet élményszerűen, korrekt-objektív módon, vagy úgy, hogy a szemlélő érti az összefüggéseket is, ismeri a háttér-információkat, és nem csak jelenségeket észlel, hanem a lényeget látja.

A nagypénteki eseményekről is ugyanígy többféle beszámoló készült.

A mártír misszionárius

(Molnár Máriára emlékezve)

Szülővárosa és a külmissziói munka támogatói a közelmúltban Várpalotán emlékeztek a 125 éve született Molnár Máriára, a magyar református egyház misszionáriusára, aki Pápua Új-Guinea partjainál, a tengeren halt mártírhalált. Az 1950-ben Mánusz szigetén felállított síremlék őrá és a szigeten működő német evangélikus misszió II. világháborúban mártírhalált halt társaira emlékeztet. A japán katonák mintegy húsz misszionáriust és ugyanennyi német, a Bismarck-szigeteken maradt polgári lakost végeztek ki brutálisan 1943. március 16-án, az Akakize torpedóromboló fedélzetén. Közöttük volt Molnár Mária misszionáriusnő is, aki tizenöt évet töltött a pápuák között.

Kövess minket facebookon!